Odluka o imenovanju vođe projekta E7-SVX:LINK Tim-a

AraBihMemorandum

 UPRAVNI OOBOR ARAuBIH

 

Na osnovu potreba i Zahtjeva radioamatera, clanova Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Asocijacije radio amatera Bosne i Hercegovine, nakon izvrsenih konsultacije donio je:

 

 

ODLUKU
o imenovanju vode projekta.E7-SVX:LINK Tim-a•

 

lmenuje se Dževad Durgutović - E74DD za vođu .E7-SVXLINK Tim-a" koji će voditi projekte vezano za SVXLINK, Radio interlink Conference (RlLC) - konferenciju gradova koristeći VoIP tehnologiju , multimedijalne platforme i razvoj drugih digitalnih tehnologija u amaterskim komunikacijama primjenom miniPC računara.

Obrazloženje

Kancelariji ARAuBiH se obratiia grupa radioamatera sa molbom za podršku projekta ,,E7-SVXLINK Tim-a" . Kako ARAuBIH teži razvoju novih informacionih tehnologija, usvajanja novih vidova komunikacija i razvoja digitalnih tehnologija, multimedijalnih platformi, odlučeno je o imenovanju vođe tima koji ima potrebno znanje i volju da bude nosioc ovih aktivnosti.

Vođa tima ce voditi projekte, predlagati rjesenja, razvijati mrežu i komunicirati sa ARAuBIH .
Pristupanje novih članova timu je na dobrovoljnoj osnovi.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati ce se od datuma objavljinja na portalu ARABiH.

 

Orginalnu potpisanu odluku možete pogledate OVDJE!


IARU - International Amateur Radio Union

IARU Logo cleaned up

Asocijacija radioamatera u BiH

AraBih logo