HamNET VoIP

U HamNET-u jedan poseban segment predstavlja VoIP telefonija.

VoIP - Voice over Internet Protocol (Glas preko Internet Protokola)

Telefonski poziv se prenosi preko mreže za prenos podataka. ''Internet Protocol'' obuhvata protokole i tehnologiju za kodiranje govornih poziva koji omogućavaju ubacivanje govornih poziva među ostale podatke koji se prenose preko mreže. Te mreže mogu da budu javni Internet, korporacijski Intranet ili mreža koju koriste međugradski i tradicionalni provajderi međunarodne telefonije. VoIP telefonski pozivi, ukoliko se sve dobro uradi u tehničkom smislu, zvuče podjednako dobro kao i TDM telefonski pozivi preko komutiranih kola - oni koje svakodnevno obavljamo.

IP telefonija

IP telefonija predstavlja skup tehnologija koje omogućavaju zajednički prenos podataka, govora i videa preko postojećih LAN i WAN mreža zasnovanih na IP-u i Internetu. Aplikacije Skype, Viber i WhatsApp su tipične VoIP aplikacije.

SIP - Session Initiation Protocol.

SIP je novi standard za uspostavljanje telefonskih poziva, multimedijalnih konferencija, razmjene instant poruka i drugih tipova komunikacija koje se odvijaju u realnom vremenu preko Interneta. SIP obezbjeđuje sopstvene mehanizme za pouzdanost, pa se može koristiti i UDP i TCP protokol, kao i ATM jer je nezavistan od njihovog servisa.

Ipak, u našem slučaju mi ćemo se bazirati isključivo na SIP protokol.

U čemu je razlika između ovih aplikacija i SIP protokola?

Aplikacije poput Vibera, Skype-a, WhatsApp-a koriste vlastiti protokol za komunikaciju i nisu kompatibilne sa drugima, dok IP telefonija bazirana na SIP protokolu može da bude implementirana na hardverskim uređajima (IP telefoni ili VOIP adapteri), kao i na mnogim softwerskim rješenjima za Android, iOS, Windows platforme. SIP telefonija je najsličnija klasičnoj telefoniji na koju smo navikli. IP telefonija je svoju popularnost prije svega stekla zbog smanjenja troškova. Za rad IP telefona potrebna je samo Internet konekcija ukoliko želimo komunicirati sa ostatkom svijeta, što znači da nije potrebna nikakva druga infrastruktura. U klasičnoj telefoniji operateri su vršili terminaciju poziva koju su naplaćivali, dok kod IP telefonije možete posredstvom Interneta uvezati centrale bilo gdje u svijetu u potpunosti besplatno. Prednosti VOIP-a prepoznale su brojne kompanije širom svijeta, pa je u današnjici globalno zabilježena tendencija prelaska sa analogne na IP telefoniju. Nekada je bilo nezamislivo, a danas bez problema izvodivo uvezati udaljene poslovnice neke kompanije u jedinstvenu mrežu i tako besplatno razgovarati bez obzira na geografsku udaljenost. Na ovaj način može se smanjiti broj klasičnih telefonskih priključaka, ali i kombinovati usluge različitih davatelja usluga. Ovo su samo neke od beneficija prelaska na IP telefoniju. Brojni telekom operateri ved su prešli na VOIP baziran na SIP protokolu. Gledano iz perspektive korisnika sve je isto kao najobičniji fiksni telefon, samo što je priključen u modem, router ili gateway uređaj, umjesto dosadašnjeg povezivanja u zidnu telefonsku utičnicu. Da bi prelazak na ovu tehnologiju bio bezbolan, SIP telefonija bez problema može da komunicira sa klasičnom telefonskom mrežom. U početku problem kod VOIP telefonije bio je nešto lošija kvaliteta nego kod klasične, što je u današnjici ved prevaziđeno i može da radi, a da razlike u kvaliteti skoro da nema. Toliko o samoj tehnologiji VOIP telefonskih mreža, sada prelazimo na praktičnu primjenu.

Ranije smo govorili o HamNET mreži i njenim prednostima. Uvođenje IP telefonije predstavlja nadogradnju i poboljšanje samog HamNET-a. IP telefonija u HamNET-u je već prisutna u nekim zemljama Evrope, pa je SVXLink tim donio odluku da postane dio ove svjetske mreže. U ovom članku potrudit ćemo se se da koristimo što manje stručne izraze kako bi sve ovo bilo razumljivo krajnjem korisniku.

Mnogi će se zapitati: zašto sve ovo pored toliko VoIP aplikacija (Viber, Skype, WhatsApp)

Pa za početak želimo naglasiti da je prvi od razloga kvalitet i jednostavnost ovakvog rješenja. Naša mreža najjednostavnije rečeno funkcioniše kao jedan svjetski dostupan telekom namijenjen radio amaterima koji nudi u potpunosti besplatnu uslugu. Naša tehnologija ništa se ne razlikuje od one koju koriste komercijalni operateri. Rješenje je zapravo identično klasičnoj fiksnoj telefoniji uz dodate brojne napredne funkcionalnosti moderne tehnologije, te mobilnost. Telefoniju baziranu na SIP protokolu možete koristiti na hardverskim ili softverskim uređajima. Kvaliteta SIP tehnologije posebno dolazi do izražaja kada se koristi na hardveru predviđenom za ovu namjenu, a to može da bude SIP telefon ili klasični analogni. Da bi smo klasični telefonski aparat priključili na IP mrežu potreban nam je VOIP adapter.

VOIPAdapter

VOIP adapteri su postali prilično jeftini i lahko dostupni. Na ovaj način nedete primijetiti nikakvu razliku i imati ćete osjedaj kao da koristite klasični fiksni telefon.

Telefoni

Hardverski SIP telefoni se mogu koristi tako što se direktno priključuju na Router preko UTP kabla na odgovarajući port.

VoipVideoTelefon

Ukoliko pak nemate pri ruci IP telefon ili adapter možete se poslužiti softverskim rješenjem. SIP klijent software dostupan je za sve platforme, (Android, iOS, Windows, Linux).

Bitna prednost ovog rješenja u odnosu na Viber, Skype, WhatsApp je što ga bez problema mogu koristiti i starije osobe koje se ne mogu prilagoditi novim tehnologijama, već su navikle da komuniciraju tako što podignu slušalicu i biraju broj.

HamNET VoIP je trenutno u testnoj fazi a SIP server se nalazi kod kolege Dževada Durgutović-a (DH1AA/E74DD) u Altenahru, Njemačka. Planirano je da se mreža razvije u tri faze.

U prvoj fazi cilj je prezentacija same tehnologije i prikupljanje korisnika.

Druga faza podrazumijevati će izmještanje centralnog SIP servera na ETF u Sarajevu, te uvođenje mogućnosti upotrebe telefonije korištenjem radio stanice sa DTMF tipkovnicom.

Treća faza projekta bit će uvezivanje naše mreže sa svjetskom HamNet VOIP mrežom.

Potrebno je napomenuti, da je tehnički moguće povezati HamNet VOIP i klasičnu fiksnu telefoniju, ali u svim zemljama u okruženju postoje zakonske prepreke za takvo što. Mi demo se baviti ovom temom nekom drugom prilikom, a moguda primjena je u vanrednim situacijama, poput RMZO i sličnih aktivnosti.

Kako koristiti HamNET VoIP

U mrežu se mogu priključiti svi licencirani radio amateri sa važećim pozivnim znakom. Dodjeljivanje IP brojeva bit će po uzoru na svjetski VOIP u HamNET-u. Dakle, po konvenciji, svaki radioamater za VoIP konekcije koristi SIP pozivni broj određen na osnovu pozivnog znaka. Broj je jedinstven i neponovljiv, baš kao što je i pozivni znak svakog radioamatera jedinstven i neponovljiv.

Pomodu telefonske numeričke tastature sa otisnutim slovima se određuju cifre pozivnog broja, na sljededi način:

slovo = cifra na kojoj je slovo + pozicija slova na cifri (tipki). Za cifre vrijedi:
cifra = cifra + 0.

 

Konverziju je lakše izvršeti na osnovu tabele:

tabelakonverzije SIP

Pri čemu se prvi broj dobija iz zelene kolone, a drugi broj iz crvenog reda.

Primjer:


E71EXA = E (32) + 7 (70) + 1 (10) + E (32) + X (92) + A (21) = 327010329221

Malatabelakonverzije_SIP.JPG

 

Na linku: https://www.oe2wnl.at/calltodtmf-voip.php je dostupan i web alat za izračunavanje SIP broja na osnovu pozivnog znaka.

Što se tiče SIP klijent aplikacija dostupan je veliki broj kvalitetnih rješenja, ostalo je stvar izbora korisnika.

Poznatiji SIP klijenti za Android uređaje su: CSIP Simple, Zoiper, Linphone ... Neke verzije androida imaju već integrisanu SIP funkcionalnost u sklopu sistema.

Za Windows uređaje takođe postoje brojni SIP klijenti poput: x-lite, 3CX, Linphone itd.

Veliki broj gore spomenutih aplikacija postoji i za iOS sisteme.

AndroidIosApplikacije

U nastavku članka pronaći ćete uputstvo za konfigurisanje CsipSimple, ZoiPer klijenta na androidu i iPhone-u.

Za pristupanje mreži, kao i tehničku podršku i svu potrebnu pomoć, obratite se eMail-om SVXLink Timu sa zahtjevom za pristup, nakon čega ćete dobiti sve potrebne kredencijale.

E7-SVXLINK Tim
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 


IARU - International Amateur Radio Union

IARU Logo cleaned up

Asocijacija radioamatera u BiH

AraBih logo