RILC – Radio InternetLink Conference

Danas postoji dosta rješenja kako povezati dva ili više TRX uređaja putem Interneta (koristeći poznatu platformu TRX, Interface, računar, ADSL) i odgovarajući softver (EchoLink, IRLP, AllStar Link, eQSO...).
Ovdje ćemo opisati način povezivanja dva ili više TRX-a u direktnu konferenciju putem otvorenog interneta koristeći live streaming-audio, poznatija kao Voice-Over-IP (VoIP) tehnologija, a ne koristeći niti jedno od dosadašnjih rješenja. Za računarsku platformu je iskorišten miniPC (Raspberry Pi, Banana Pi, ...) sa Linux operativnim sistemom, jer omogućava najbolju pouzdanost, programabilnost, efiksanost i funkcionalnost u radu.
Iako je ideja postojala dosta dugo, tek je realizovana Februara 2017. godine. Za testni rad iskorištena je postojeća struktura opreme (TRX, Interface, Raspberry Pi, ADSL Router) na simpleksnim kanalima koja se koristi za EchoLink čvorišta DH1AA-L Altenahr, E71EEE-L Goražde, E74KS-L Sarajevo, E1AVW-L Tuzla i YU1ANM-L Prijepolje, pri čemu je EchoLink softver potpuno isključen iz upotrebe. Zahvaljujući Samimu E74KS podignut je server na ETF-u na koji su direktno povezane, već pomenute stnice, putem interneta. Prva direktna konferencijska veza, može se reći na prostorima ex YU, ostvarena je između stanica DH1AA-Altenahr i YU1DZ-Prijepolje 12.02.2017. u 19:16 h, zatim je u direktnu konferenciju „ušla“ stanica E75EP-Goražde, 13.02.2017. godine u 21:25 h stanica E74KS-Sarajevo, a 18.02.2017. god u 20:39 h stanica E75MM-Tuzla.
Za ovakav način povezivanja nije potrebno oslobađati portove na ADSL Router-u. To je prva bitna razlika u odnosu na EchoLink, IRLP, AllStar Link... Drugo, što je mnogo bitnije je kvalitet zvuka, koji može biti u HD kvalitetu i to je već testirano. Naravno, postoji dosta codec-a koji se mogu iskoristiti, ali to je stvar testiranja i odabira. Treće, ne koristi se niti jedan od načina povezivanja putem aplikacija EchoLink, IRLP, AllStar Link, eQSO, oni su potpuno isključeni iz ovog projekta, već se svi učesnici povezuju na server postavljen na ETF-u u Sarajevu, pri čemu se formira konferencija od prijavljenih učesnika. Dovoljno je da se na jednom od prijavljenih učesnika pojavi signal na prijemnom kanalu, on se automatski čuje na svim ostalim linkovima iz konferencije, pri čemu se stiče utisak da se radi o simpleksnoj vezi. Na primjer, ukoliko se na prijemnom kanalu S16 u Prijepolju javi neki radio-amater u dometu tog prijemnika, njegov signal se emituje na simpleksnim kanalima učesnika koji su prijavljeni na server ETF-a, Goražde, Tuzla, Sarajevo i Altenahr. Oni koji ga čuju mogu mu odgovoriti iz bilo kog od pomenutih gradova, koji su trenutno u „konferenciji“.
Nosilac ideje i projekta je Dževad-DH1AA-E74DD, a ostatak ekipe je pomagao koliko je mogao: Asim-E75AAH, Enko-E75CC, Edo-E75EP, Muris-E75MM i Abud-YU1DZ.
Svakako, u planu je širenje ove „konferencije“ na ostale gradove i linkove, a svi koji su zanteresirani, mogu se javiti nekom od učesnika ove konferencije i dobiti sve neophodne informacije.
Izvolite, pridužiti se ovoj jedinsvenoj konferenciji.

73
Abud-YU1DZ


IARU - International Amateur Radio Union

IARU Logo cleaned up

Asocijacija radioamatera u BiH

AraBih logo